Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Kedvezményezettek neve

Katolikus Szeretetszolgálat (konzorciumvezető)

Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény Győr (konzorciumi partner)

Fazekas Gábor Idősek Otthona (konzorciumi partner)

A projekt címe

Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja: tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül

 A szerződött támogatás összege

299 536 040 Ft

A támogatás mértéke

100 %

 A projekt tartalmának bemutatása

A jelenlegi projektet egy korábbi, a Katolikus Szeretetszolgálat szervezésében megvalósult fejlesztés tette lehetővé. A 2015. évi „Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások megalapozása” című – „INDA” – innovatív projekt (TÁMOP-5.4.12-14/1) elemei, illetve eredményei kerülnek adaptálásra, továbbfejlesztésre.

A három alprogram (Társadalmi érzékenyítés, Család és társadalom, ill. Szakmacsoportok alprogram) keretében megvalósuló projekt központi eleme a mind jelentősebb társadalmi kihívást jelentő demenciagondozás, mely mindhárom konzorciumi tag tevékenységéhez szorosan kapcsolódik.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2021.05.29.

 A projekt azonosító száma

EFOP-5.2.4-17-2017-00002

További információk

Sajtóközlemény a projekt indításáról

Tájékoztató tábla

 

MIT KÍNÁL AZ INDA?

Az INDA egy mozaikszó: Interprofesszionális Demencia Alapprogram (továbbiakban: INDA vagy Alapprogram), mely a demenciában megbetegedett személyek és hozzátartozóik gyakorlati megsegítése céljából indult karitatív program. Az első rész a demenciával­ foglalkozó szakemberek­ számára ­dolgozott ki ­és ­terjesztett ­hatékonyabb ­elméleti­ és ­gyakorlati elgondolásokat, amelyeket már egyes területeken átültettek a mindennapi gyakorlatba, a jelenlegi, második rész elsősorban a beteg környezetében élő, közeli hozzátartozó számára ad fogódzókat. Az INDA koncepció ezen a területen két vonatkozásban nyújt alapvető gondolati segítséget: a személyközpontú gondozás fontossága, és a program nevében szereplő interprofesszionalitás.

Az INDA célul tűzi ki, hogy:

  • egyéni szükségletekre, egyedi élethelyzetekre adekvát válaszokat ad, amelyek során a demenciával élő személy életminősége javul;
  • kiemelt cél a hozzátartozók támogatása, amelyek során a demenciával élőkről gondoskodó családok erősödhetnek, egységük szilárdulhat;
  • az ellátásokat biztosító szakemberek, akik specifikus tudás birtokában lesznek képesek megfelelő szolgáltatásnyújtásra és hatékony együttműködésekre,
  • mindez azzal a célkitűzéssel válik teljes egésszé, ami a társadalom érzékenyítését, probléma iránti fogékonyságának növelését határozza meg.