Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

97. rész – Kezd kialakulni a helyzet

Állítólag már csak egy-két hét, és megnyitják a határokat a magyarok előtt, akik itt dolgoznak, hogy hazamehessenek. De Júliának nincs a munkáltatójától igazolása, hogy miért volt itt. Hiszen Eliza nem jelentette őt be, mint az édesanyja gondozóját. Mert akkor sokkal többe került volna. Biztosítás, meg adó, meg egyéb járulékok. Pontosan nem is tudom. Nekem is szólnom kellett volna, ó, igen, ez az én hibám is…

Most Eliza két munkaközvetítőt is talált, ahonnét tudnak gondozónak ajánlani embereket. Azok majd behajtják rajta az összes költséget. Na, ennek örülök. Illetve na, ennek nem is annyira örülök, mert az kárörvendés volna. Vagy ki tudja?

Júlia felhívott, hogy menjek el hozzájuk, nehogy beleválasszon, ahogy kifejezte. Mármint nehogy valaki alkalmatlanra mondja, hogy rendben, jöjjön, csak ő már mehessen innét, és esküszik, soha többé nem jön vissza. Közben otthon, Kárpátalján, megszületett az első unokája, és ő nem is lehetett ott, hogy segítsen a menyének.

Két asszony jött bemutatkozni egymás után. Az elsőn nem volt maszk. Azt mondta, ő nem hisz abban, hogy járvány van, ezt csak a kormány… stb., és különben sem tud dolgozni maszkban. Abban a pillanatban megköszöntem a fáradozását, és elköszöntem tőle. Kezet akart fogni velem. Még ilyet!

A hasonló betegségben szenvedő és hasonló stádiumban lévő  betegek többsége hajlamos a kétségbeesésre. Ez megnyilvánulhat a kókadt testtartástól kezdve a szomorú arckifejezésen át az így vagy úgy kifejeződő  értetlenségben (ez miért történik velem? mit akarnak tőlem? miről beszélsz? mit akarsz? stb.), egészen addig, hogy a feszültségtől/fáradtságtól hirtelen lekókad a feje, és elszunnyad. Ne akarjuk folytatni vele az eltervezett tevékenységet! Ha éppen tévét néztünk, nyugodtan nézzük tovább, ha érdekes a műsor, nem valószínű, hogy pontosan fog emlékezni, hol hagyta abba. Egyébként keressünk olyan csatornát, illetve programot, amely az egykori érdeklődési körébe vág, azt ők általában figyelmesen végig is nézik. Az érdeklődés persze a kór előrehaladtával csökkenhet: tulajdonképpen jó indikátora ez az állapotromlásnak.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

A projekt keretében megvalósult a Lokális Interprofesszionális Protokoll (LIP) szakmai műhelymunkája, három helyszínen (Győr, Székesfehérvár, Hajdúböszörmény).

A Hajúböszörményben megtartott szakmai műhelymunka tapasztalatainak összegzése, konklúzió:

Hajdúböszörményben a szakmai műhely munkában olyan segítő foglalkozású szakemberek vettek részt, akik demenciával élő személyekkel és az érintettekkel közvetlenül is foglalkoznak munkájuk során, így munkakörükből adódóan is meghatározók a demencia témakörében, mert „kulcsemberek” a helyi közösségben.

A műhelymunka során minden résztvevő számára egyértelmű volt, hogy a demencia kérdésköre nagyon aktuális téma napjainkban és egyben összetett probléma is.

A szakmai műhelyen, a közös munka során, a témák megbeszélése alkalmával jöttek rá arra a szakemberek, hogy minden témában érintve lehetnek. A témafeldolgozás során többen úgy vélték, hogy nem tartozik a kompetenciái közé, de a beszélgetések során ez a szemlélet megváltozott bennük.

A szakemberek felismerték és ismét megfogalmazták, hogy mindenkinek a saját kompetenciája mellett együtt kell működnie más társszakmával. Megerősítették, hogy ennek az együttműködésnek a protokollját részletesen ki kell dolgozni, mely a műhelymunka „szellemi terméke” is lesz egyben.

A szakmai műhelyen a különböző területek szakemberei egyhangúlag megfogalmazták, hogy nagyon fontos a demencia korai diagnosztizálása. Ebben elsősorban a háziorvosnak van kiemelkedő szerepe.

A szakemberek egyet értettek abban, hogy egymás munkájának az összehangolása, a szükségletnek megfelelő gondozási forma kiválasztása, az ellátás egymásra épülése az idősek és a demenciával élő személyek esetében nagyon fontos szempont.

Azt, hogy a műhelymunka találkozói az egyes szakmák képviselőinek milyen többletet adott, azt az ő általuk idézett vélemények tükrözhetik vissza a legjobban.