Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

94. rész – A megoldhatatlan helyzet

Amikor Júlia ajtót nyit, hitetlenkedve bámulok rá: sose láttam ilyen állapotban. Fekete karikás a szeme, kócos a haja. Az ajkát babrálja a hüvelyk- és mutatóujjával. Ezt a mozdulatot utoljára az öreganyámnál láttam, Biharban, amikor az öregapám megint kiszökött a szőlőbe, hogy jól felöntsön a garatra. A szenvedő asszony kézmozdulata ez. Amikor megoldhatatlan a helyzet.

  • Júlia… mi a baj? – kérdezem, és az utolsó pillanatban fékezek le, nehogy átkaroljam.

Júlia rázza a fejét. Mint amikor az ember már nem talál szavakat.

  • Csak tessék… benézni – nyögi ki végre, és félreáll.

A nappaliban térdig áll a földön mindenféle limlom, ruha, lábos, gumicsizma, kiömlött orvosság, nem is száz, hanem több száz kibontott papír zsebkendő, és az egésznek a közepén a földön trónol Gabika.

  • Gabika… mit keres? Valami elveszett?
  • Hát megint – feleli, és kapkodja a levegőt. – Persze. Megint itt volt. Mondtam neki, hogy vigyázzon (itt felfelé bök a fejével Júlia irányában), de ez buta. Hiába mondom, hogy…
  • Mit, Gabika?
  • Hát hogy vigyázzon. De mindig beengedi. Hát most jól elveszett a… mit is kerestem? A kártya! Pedig tudok kártyázni. Elmenni se lehet, nem enged. Csak ordít.

Nehéz, néha bonyolult a lakásban mindent zárni. Nehéz, mert a gondozottunk, ha keres, akkor előbb-utóbb felfedezi azokat a fiókokat (talán éppen mert ott vannak a számára fontos dolgokat), amelyekből nem szeretnénk, hogy kirámoljon: akár mert iratok vannak benne, akár mert esetleg veszélyes lehet rá, ami ott van, így az olló, vagy a gyógyszerek. Mégis meg kell próbálnunk. A ruhás szekrényeken ma már nincs is zár, de ha lehet, hívjunk asztalost, aki rászerel egy kallantyút lakattal, vagy más módon teszi zárhatóvá a szekrényt. Aránylag könnyebb a lakáson belüli ajtókat zárni, de nem úgy az ablakokat. A könnyen elérhető ablakkilincseket le kell szereltetni, és csak a szellőztetéshez elengedhetetlen ablakokat hagyjuk nyithatóan.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló Demencia Információs Órák – Tiszaalpár

Időpont: 2020. Augusztus 27.

A mai napon az „Idősek és a jogvédelem” kérdéskörével ismerkedhettek meg a hallgatók, az oktatói program szerint került végig vételre a nap témája, külön kiemelve a kért végrendelet kérdését.

A pénz és értékkezelés, majd a problémák felismerésének módszereire hívtuk fel a figyelmet majd bemutatásra került néhány ötlet a bankjegyek tekintetében.

Igen hosszan került szóba a jogképesség, jogvédelem és ellátotti jog, majd ehhez kapcsolódó tájékoztatásokat, információk. Az Alzheimeres betegek jogai Virginia Bell nyomán – akár otthoni, akár idősek otthoni ellátásról legyen szó. A törvényes képviselet és cselekvőképesség kérdése, az eljárás teljes menetének bemutatása került szóba, amely a hozzátartozói hivatalos törvényességről kapott hangsúlyosabb kérdést. A gyámhatóság szerepéről, azok elszámolási kötelezettségi teljesítésekről merültek fel kérdések.

Nagyon érdekelte a résztvevőket az idősek kárára elkövethető jogsértés, annak jellege, kivédésének módja, főleg idős, demenciával élő személyek esetében. Itt a helyi közösségek és civilek szerepét a szociális ellátások és az rendvédelmi szervek együttműködését emeltük ki, majd példákkal illusztrálva, hogy odahaza milyen trükköt lehet elhelyezni pl. a háznál. (álkamera, harapós kutya tábla, több név kihelyezése az ajtóra, mozgásérzékelő fények, riasztó rendszerek)

A végrendeleti kérdéskör pedig alaposan kitárgyalásra került, típusonként, formánként és a készítés menete is bemutatásra került. Ez a téma nagyon nagy érdeklődésre tartott számot szinte valamennyi DIÓ teszt-településen. A foglalkozás végén a végrendeleti kérdés került ki a legfontosabb kérdésként a táblára.