Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

90. rész – A központos

Lecsillapodtam. Nem ülhetek itt, mint egy idétlen kis ovis, aki bőg, mert az anyukája nem jött érte fél ötre. Ismét körül járom a házat, aztán mivel minden ugyanolyan, mint az előbb, felhívom a rendőrséget. (Mostanában mindenhová rendőrséget akarok hívni. Talán mert a tévében sokszor látom, meg mondják is, hogy milyen rendesek. A rendőr rendes. Ez olyan, mint régen, amikor a kis elsősnek úgy tanították az írást, hogy az úr ír.) Bemondom a nevet és a címet.

  • És miből tetszik gondolni, hogy valami baj van? Nem ment el sétálni? Vagy máshová?
  • Nem hiszem, kérem. Nagyon le van… pusztulva, hogy úgy mondjam. Először talán a mentőt hívjam, hogy nem vitték-e el valahová? Bár azt nem hiszem, hiszen a szomszéd, Csábi úr, itt dolgozgat kint a kertben, biztosan észre vette volna…
  • Hogy hívják a szomszédot? Mi a keresztneve?
  • Azt nem tudom.
  • Na, mindegy, felírtam.
  • Mit, kérem?
  • Hát a címet, az úr nevét, akit keresünk, és a szomszéd nevét.
  • Köszönöm… És ezen a számon… izé.
  • Természetesen. Viszonthallásra.

Csábi úr nevét is felírta… Emiatt nem hívhatom vissza. És a hatezer ügyeletes vonal közül ki tudja, kit kapcsolna a központ.

Fontos, hogy előre elkészített, komplett listánk legyen azokról a szervezetekről és személyekről, akiket akár rosszullét, akár bármi más rendkívüli esetben fel lehet hívni. Ebből a listából jó, ha legalább két példányt készítünk, egyet a gondozottunk kis igazolványtokjában helyezzünk el (ha hölgy, hordhatja a nyakában akár nyakláncon, ha férfi, akkor a farzsebében). Súlyosabb állapotban lévő gondozottnál időnként ellenőriznünk kell, nem vette-e ki a kis igazolványtokból az adatait vagy a fontos telefonszámokat tartalmazó cédulát.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló a Demencia Információs Órák 10. foglalkozásáról

  1. szeptember 30. Csákvár

A foglalkozás témája: „Idősügy és jogvédelem”.

A pénzügyi kérdések résztémánál a jelenlévők megosztották saját tapasztalataikat arról, hogy hozzátartozójuknál milyen módon vették észre a pénzkezelés nehézségeit, illetve melyek voltak a figyelmeztető jelek.

A Jogi ügyek, képviselet lehetőségei, betegjogi és ellátottjogi kérdések résztéma nagy érdeklődésre tett szert, a jogképesség és cselekvőképesség konkretizálása és az Alzheimer betegek jogai tekintetében. A gondnoksági ügyek kapcsán ismertetésre került hogy a gondnok kirendelésnek mi a menete, milyen szakorvoshoz, hatósághoz kell fordulni, hogy a gondnokkirendelés megvalósuljon. A végrendeletnél az „élő végrendelettel” kapcsolatban kaptak ismertetést a résztvevők.

A foglalkozás lezárásakor több résztvevő elmondta, hogy nagyon hasznosak voltak a témakörök, nagyon sok új és érdekes információt hallottak.

A résztvevők közül a település nagyságából adódóan is sokan ismereték egymást, így ez az ismeretség a közös „teher” hatására többeknél segítő barátsággá alakult. Többen elmondták, hogy mennyire szeretik ezeket a foglalkozásokat, mert az új ismereteken túl olyan kapcsolatok kialakulása is megvalósult, melyek túl mutatnak a foglalkozásokon. Többen már felkeresték egymást otthonaikban, illetve közös szabadidős programokat is szerveznek maguknak. ere úgy van lehetőségük, hogy demenciával élő hozzátartozójukat is elviszik magukkal.