Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9. rész – Tünetek

Aztán anya el akarta magyarázni, hogy milyen tünetei vannak a közepesen súlyos demenciának, de mi nem hagytuk. Felesleges. Tudjuk. Látjuk. Tapasztaljuk.

  • Nincs igazatok! Minden ember külön személyiség, saját örökölt és tanult tulajdonságokkal, ezért hát…
  • Akkor se mondd el, anya – vágott bele a szavába Julcsi (ahogy szokott). – Sőt, akkor pláne ne mondd el, kérlek… Én nem akarok… nem akarok ezzel… foglalkozni. Mert akkor mi, mármint én meg Levi, belemagyarázzuk azt is, ami nincs.
  • Levi meg én, ez a helyes sorrend, te bunkó – mondtam szerényen, de Julcsi a füle botját se mozgatta.
  • Ezt nem értem – mondta anya. – Tényleg nem akarjátok tudni?

Fürkészve nézett hol a Julcsi szemébe, hol az enyémbe. Julcsi szépen elmondta neki, amit én is gondolok. Hogy például Papika elindul a bejárati ajtó felé, és mi megakadályozzuk, elgáncsoljuk, vagy akármi, mert tudjuk, hogy a demens elkóborol, pedig ő most csak a szokásos kényszermászkálását végzi. Vagy éjszaka, ha felébredünk valami zajra, és Papika nincs az ágyában, riadóztatunk, hogy elszökött, közben meg csak kiment szegény a mosdóba. Satöbbi.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Látogatási feljegyzés – Komád II. rész.

Adaptációs látogatás – Demencia Információs Órákkal (DIÓ) kapcsolatos tudásmegosztás

Látogatás rövid összefoglalója:

A tárgyaló partnerek elmondták, hogy szívesen látnák a településen az INDA program részben vagy egészben történő megvalósítását. Jelen helyzetben a DIÓ program megvalósításának lehetőségét látják biztosítottnak. A jövőben erre európai uniós pályázati forrás biztosíthat lehetőséget.

A résztvevők elmondták, hogy az ellátások jó színvonalúak, egymásra épülnek, az igénybe vevők számára egészségi állapotuknak és szociális körülményeiknek megfelelő, ellátási szintet biztosítanak. Az önkormányzat továbbra is a város intézményhálózatán keresztül a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiemelt feladatként kezeli, és aktív részvételével biztosítja a szociális feladatok ellátását, ugyanakkor a szolgáltatások fejlesztése terén számít a civil szférára és az egyházak aktív közreműködésére. A város helyi idősügyi szervetekben – idősek klubjában látják a potenciális lehetőséget, hiszen így a program elsődleges céljára, a prevencióra helyezhető a hangsúly. Az érintettek és az érdeklődő személyek is közvetlenül bekapcsolódhatnának a program egészébe. A házi segítségnyújtásban lévő ellátottjaik, nappali ellátásban részvevők és hozzátartozóik is megszólításra kerülnek. A program feltételeinek biztosítása a lehetőségeikhez mérten megoldottak. Elképzelésük alapján a megvalósítás tekintetében nagy hangsúlyt kapna a komplex, preventív szemlélet.

A beszélgetésben kiemelésre került a másik fontos elem a programban. A szakemberek közötti interperszonális munkakapcsolat szakmai szemmel nézve jelentős értéknek tulajdonították az jelenlévők. Összegezve kihangsúlyozták a szakma fejlődésének ez is egy lehetséges alternatívája.