Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

9. rész – Második találkozás a kifőzdében

Régen voltam a kifőzdében. Most megnézem az aznapi menüt. Nem kellett volna… ott virít az első helyen kedvencem, a töltött káposzta. Ellenálljak? Nem, igazán megérdemlek egy kis adag töltött káposztát (nem volt kisadag). Alig, hogy elhelyezkedtem a tálcámmal a sokszemélyes asztal mellett, a múltkori öregúrra lettem figyelmes, amint az asztal túlsó végén leülteti a feleségét, s ő maga beáll a sorba. Ám alig kaptam be az első falatot, észrevettem, hogy a hölgy kikászálódik a helyéről, és elcsoszog a férjével ellenkező irányba. Már ott is van az ajtónál. Az idős úr a nagy tányérzajban nem érzékelte a veszélyt, ezért felugrom, és a hölgy után szaladok. – Tessék csak szépen visszajönni az asztalhoz – mondom neki határozottan, de mosolyogva, és megfogom a karját. Nem érti, mit akarok, erős mozdulattal kirántja a karját a kezemből. Ekkorra a férje is észreveszi, hogy valami gond van. Az asztal felé néz, látja, hogy nincs ott a felesége. Integetek, hogy semmi baj, jöjjön oda, és „átadom neki” a feleségét. Mentegetőzik. Kérem, hogy ne is folytassa, a múltkor már jelezte, mi a helyzet. Megbeszéljük, hogy másnap ismét találkozunk, hátha tudok valamit segíteni.

 

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

A Demencia Információs Órák (DIÓ) konkrét célja, hogy a demenciával élő személyeket gondozó családok (hozzátartozók) a 12 alkalom során – havonta egyszer, térítésmentesen – olyan gyakorlati ismeretekhez jussanak, amelyeket a mindennapokban használni tudnak. Az órákon saját megélt tapasztalataikat is megoszthatják a többiekkel, kérdéseket tehetnek fel, amelyekre megbízható szakmai válaszokat kapnak.