Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

85. rész – Elpattant egy húr

Tamás ott állt az ajtóban, mint a cövek, és nem akart beengedni.

 • Mindenképpen látni szeretném Katkát – mondtam eltökélten, és elővettem a telefonomat.
 • Azzal meg mit akarsz? – förmedt rám Tamás, és kiütötte a kezemből a mobilt.

Gyorsan felkaptam, és kisiettem a ház elé.

 • Halló, rendőrség? – kérdeztem jó hangosan. – Kérem szépen, itt, a II. kerületben, a… – tovább nem mondhattam, mert Tamás ott termett, megfogta a csuklómat, kikapta a kezemből és zsebre vágta a telefonomat.
 • Fel akarsz jelenteni? Vagy mi? – és szinte hörgött.
 • Látni akarom Katkát – vágtam rá, és indultam befelé a lakásba.

Benyitottam a szobájába. Tényleg aludt. Csak úgy, a kanapén, takaró nélkül, egyik lába lelógott a földre.

 • Értsd már meg… – kezdte Tamás. – Értsd meg, hogy muszáj befejeznem egy munkát, különben kirúgnak, és éhen halunk! Egész éjjel fent mászkált. És adtam neki egy altatót, na!
 • Egyet?
 • Egyet hát, mennyit?!
 • Mikor?
 • Úgy két órája.

Görcsösen összeszorította a száját, az állkapcsa ki-be ugrált.

Nagyon megijedtem.

Felhívok egy másik Otthonápoló intézményt.

Amikor zaklatott a betegünk, és éjszaka sem tud megnyugodni, a gondozó pár ilyen éjszaka után úgy érzi, feladja. Annyira azonban még össze kell szednünk az erőnket, hogy próbáljuk meg kideríteni, mi baja lehet (persze azon kívül, hogy beteg): valamije fáj, túl sokat vagy túl keveset evett, szomjas (mindenképpen adjunk neki inni), vécére kell mennie, melege van vagy fázik, görcsöl a lába, stb. Nem nagyon szakmai tanács, de beválik: ha van kedves háziállata, próbáljuk meg a lábához tenni a paplanra a cicát vagy kisebb kutyust.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

A projekt keretében megvalósult a Lokális Interprofesszionális Protokoll (LIP) szakmai műhelymunkája, három helyszínen (Győr, Székesfehérvár, Hajdúböszörmény).

Hajdúböszörményi szakmai műhelymunka beszámolója a tartási szerződések etikája (szülő-gyermek között) témakörből:

Speciális helyzetet teremt egy-egy család életében, amikor az egyik családtag még, vagy már nem képes önmagáról gondoskodni, és más személy gondoskodására szorul. A család és benne az egyes családtagok a megváltozott helyzetre adott válasza sokféle lehet, a válasz több tényező függvénye is lehet. Ezt a sokféleséget tapasztalhatja meg a családorvos is a mindennapi tevékenysége során.

 • Pénzkezelés (nyugdíj, meghatalmazás)esetgazda: bíró, szociális munkás

Idővel majdnem minden Alzheimer-kóros vagy egyéb demenciával élő személy képtelenné válik saját pénzügyeinek kezelésére, valamint arra, hogy önállóan képviselje magát akár jogi, akár pénzügyi kérdésekben.  Ezekkel a problémákkal is a betegek gondozóinak, családtagjainak kell szembe nézni.

 • Mikor és ki kezdeményezze a meghatalmazást?
 • Bár ez az intézkedés korainak tűnhet a diagnózis felállításakor, az állandó meghatalmazást mégis fontos előzetesen megírni, addig, amíg a demenciával élő személy képes erre.
 • A hozzátartozóknak a meghatalmazás mielőbbi elkészültét kell szorgalmazniuk, hiszen később már bírósághoz kell fordulni, amikor a demenciával élő személy már nem beszámítható. Ekkor már csak a gondnokság alá helyezés jöhet szóba, ezzel az eljárással ugyanis hivatalosan is a gondnok lesz a beteg képviselője.
 • A beteg bevonásával a jövőbeli nehézségeket is érdemes mihamarabb számba venni, és minél korábban intézni az ellátással kapcsolatos későbbi teendőket: az esetleges eltartási szerződést, a gondozó otthonban való elhelyezést.
 • Demenciával élő vagy egyéb okok miatt pénzkezelési nehézséggel küzdő, idősek nappali ellátását igénybe vevőknél a szociális munkás azonnali jelzéssel él a család vagy más hozzátartozó felé. Tanácsolják, hogy készítsenek meghatalmazást mind a jövedelmek kezelésére, mind a hivatalos ügyek intézésére. Abban az esetben, ha a család távol él, keressenek az érintett lakókörnyezetében erre alkalmas személyt vagy szorgalmazzák, hogy az érintett nyugdíja, egyéb jövedelme folyószámlára érkezzen, ahol a napi, heti, havi limitet korlátozni lehet. A rendszeresen fizetendő számlákat pedig erre terheljék. Igényeljék a társkártya és internetbank szolgáltatásokat a pénzmozgások ellenőrzése végett.
 • Alkalmi vagy állandó legyen a meghatalmazás?
 • Az alkalmi meghatalmazás csak egy-egy konkrét ügyintézésre, postai küldemény vagy pénz átvételére vonatkozik és a meghatalmazott személye változhat.
 • Az állandó meghatalmazásban a beteg egy másik állandó személyre ruházza át ügyeinek intézését, ezt célszerű ügyvéddel vagy közjegyzővel elkészíttetni vagy ellenjegyeztetni. Ilyen meghatalmazásra lehet szükség pl. postai küldemények átvételéhez (nyugdíj, értékcikk), a bankban és a hivatalokban is.
 • Az állandó meghatalmazás a fokozatosan súlyosbodó betegségben szenvedőknél, így a demenciával élő személyeknek is gyakran alkalmazott jogi okmány.
 • Ki legyen a meghatalmazott?
 • Az állandó meghatalmazásban az érintett személy (a beteg) egy másik személyre – a meghatalmazottra – ruházza át saját pénzügyinek intézését.
 • A meghatalmazott a beteg által kiválasztott, 18 éven felüli személy lehet, köztük lehetséges, de nem feltétlenül szükséges a rokoni kapcsolat.
 • Az okmány tételesen felsorolja a meghatalmazottra átruházott jogokat. Úgy is megfogalmazható, hogy fokozatosan ruházza át ezeket a jogokat, ahogy ő egyre kevésbé képes saját ügyeit (pl. csekkek befizetését vagy bankügyeket) intézni.
 • Nappali ellátás vezetője több esetben volt már meghatalmazott pl.: távol élő családtag esetében, ott, ahol nincs közeli hozzátartozó vagy pl. kórházi tartózkodás alatt érkező jövedelem felvételekor. Azonnali intézkedést igénylő eseteknél (pl.: pénzkezelési nehézségek), támogató családi háttér hiányában először az ideiglenes majd a végleges gondnokság alá helyezés nyújt biztonságos megoldást (Ptk. 2:26§). Fenti eljárásokat, megfelelő orvosi szakvélemény (pszichiátria) és részletes javaslat (szerzett tapasztalatok, sürgősségi helyzetek, fellelhető családtagok) csatolásával nappali ellátás vezetője is kezdeményezheti.