Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

83. rész – Valakit otthon felejtettünk

Mire idáig jutottunk, és tolmácsoltam Gabikának a doki válaszát, elmúlt az epegörcse. (Egyébként, hála Istennek, már akkor se igazán fájt neki, amikor reggel felhívtam.) Most, hogy meglátogattam őket, átvállaltam Júliától a délelőtti sétát, hadd pihenjen szegényke.

A maszkot szépen ráillesztettem Gabika arcára, ráadtam a virító kék gumikesztyűt, és elindultam vele. Édes kettesben.

Pár lépés után azonban megállt, leszerelte magáról a maszkot, pedig azt hittem, jó erős göböt kötöttem rá.

  • Szorít. És nem kapok levegőt… Te rosszat akarsz nekem, azt akarod, hogy megfulladjak…– lihegte méltatlankodva.
  • Miért? Szerinted nekem mi van az arcomon? – kérdeztem.
  • Hogyhogy mi? Hát ez – mondta, és lerántotta az én maszkomat is, ledobta, és rátaposott. – Ez! Különben – folytatta kis szünet után – otthon felejtettem a…
  • Micsodát?
  • Hát azt a nőt. Aki most ott lakik, mert a fia kidobta.

Júlia biztosan elmesélte neki, hogy kikísérte őt az állomásra a fia.

  • Nem baj, Gabikám, neki most nem kell velünk jönnie.
  • Dehogyisnem! – visította Gabika, és toppantott. – Hiszen megígértem… megígértem, tudod, Bettinának, hogy sosem engedem el a kezét!

A demenciával élő beteget gondozó ember gyakran találja magát olyan váratlan helyzetben, amikor ő maga is legszívesebben hisztérikusan reagálna. Rendkívüli önmegtartóztatásra és türelemre, meg nem kevés hozzáértésre van ilyenkor szükség. Keresni kell a beteggel a szemkontaktust, mérsékelten erős hangon, de nem túl lassan kell beszélni vele (a túl lassú beszéd néha ellenkező hatást ér el: nem vagyok hülye/süket!), ha engedi, meg kell fogni a kezét, és meg kell próbálni a figyelmét másra terelni, mint ami felidegesítette.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló a 2020. szeptember 9-én Győrben tartott 9. DIÓ foglalkozásról

Az „Idősügy és jogvédelem” témát dolgoztuk fel.

A pénzügyi kérdések kapcsán Győrben ezzel kapcsolatos kérdés még nem merült fel, ezért csak érintőlegesen foglalkoztak a már tárgyalt témák kapcsán a kérdéskörrel. Legfőképpen az a rész foglalkoztatta a jelen levőket, hogy a pénzkezeléshez tartozó funkciók csökkenése, elvesztése esetén is milyen módon tudják megőrizni a hozzátartozó méltóságát, hisz a pénzkezelés lehetőségének szűkítését, megvonását mindannyian korlátozásként élik meg.

A jogi ügyek, képviselet lehetőségei, betegjogi ellátottjogi kérdéseket, valamint a jogképesség, cselekvőképesség feladattevékenységeket dolgozták fel a foglalkozáson.

A betegjogok, az ellátotti jogok a képviselet mindegyik olyan téma, ami lehetővé teszi a közös témafeldolgozást, hisz a jelen levők tapasztalatokkal rendelkeznek már a témákkal kapcsolatosan. Így a beteg és ellátotti jogokat, valamint a cselekvőképességhez kapcsolva a képviselet kérdéskörét részletesen átbeszéltük.

Az önrendelkezési joghoz kapcsolódoan szó esett az élő végrendelet témájáról is. Új információ volt, eddig még nem hallottak erről a lehetőségről a jelen levők.

A résztvevőket nagyon érdekelte a képviselet kérdésköre, főként a gondnokság alá helyezés. Sokan dilemmáznak, nem tudják eldönteni, hogy kezdeményezzék-e az eljárást a hozzátartozójuk esetében.