Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

80. rész – Türelem!

Egyik vasárnap nagy szükségét éreztem, hogy végig nézzek egy istentiszteletet a televízióban. Riasztó volt az üres templom, és csodáltam annak a lelkésznek az odaadását,  az átélését, aki a kamerának prédikált. Egyébként elárulhatom, hogy nekem beszélt, személy szerint nekem. Az volt a textus, hogy Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene (1Kor 14,33). Ebből logikusan következik, hogy nem szabad elveszítenünk a fejünket, nem szabad átengedni magunkat a kétségbeesésnek, mert az zűrzavarhoz vezet. Az, hogy nem tudok mit tenni, ténykérdés, hiszen nem tőlem függ a dolog, de az még nem a világ vége. (Vagy ha az volna is, mi haszna volna a hepciáskodásnak?) Tehát józannak kell lenni. Önmérséklet! Türelem! Igen, ezt nekem mondta, ha nem is szó szerint, de ez volt az értelme. Türelem! És azzal zárta, hogy  „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” (Zsolt 37,5)

Nahát, így eltalálni! Komolyan mondom, világgá kellene kürtölni…

  • Maga az, Bence? – kérdeztem, amint felvette a telefont, mert olyan furcsa volt a hangja. – Képzelje… – és elmondtam neki, amit itt az előbb leírtam.

A vonal túlsó végén nagy csend.

Vajon hányan gondolják-mondják ma azt, hogy könnyű annak, aki hisz Istenben! Az kap erőt, vigaszt, meg még ki tudja, mit, ahhoz, hogy elviselje ezt a hosszúra nyúló bezártságot, nem beszélve arról, ha hozzátartozója kórházba kerül, vagy meghal. De vajon mi akadályozza meg a nem hívőket abban, hogy meghallják Isten szavát? Csakis a saját hatalmas egójuk. A korkép, pontosabban a kórkép, arról, hogy az ember mindennek az ura, nincs szüksége semmiféle Istenre. Valóban? Akkor miért mondják azt, hogy a zuhanó repülőn nincsenek ateisták? Le kell ahhoz zuhanni, hogy rádöbbenjünk (ha ugyan nem későn), hogy bizony, Isten kezében vagyunk? Mint most is.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Demencia Információs Órák – beszámoló

  1. Július 22. – Jászberény

A nap témája a „Biztonságos környezet”, amely a demenciával élő személyek esetében, milyen jelentőséggel bír, hogyan lehet/kell erre a beteg lakásában, házában felkészülni. Az anyag tartalma, terjedelme megfelelő volt. Bár korábbi foglalkozások alkalmával már szó esett több témáról pl. mentőhívás, saját bútor, akadálymentesség,

A foglalkozás végén volt közös munka, ahol az elektromos készülékek használatát mondták el a résztvevők. Bemutatásra került az elsőssegély doboz, biztonságos gyógyszertartó és egyben elsősegély doboz otthoni használatra, valamint a helyiségben található tűzoltó készülék.

Bemutatásra került egy veszélyhelyzet kártya, melyet mindenki meg is szemlélt, majd annak elkészítését is bemutatták. Szituációban aktívan részt vettek a hozzátartozók.