Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

73. rész – Csapdába estünk

Jelentkeztem önkéntesnek, hogy kapjak valami papírt és nyugodt lélekkel kijárhassak, mert Katkát és Gabikát is rendszeresen kellene látogatni.  Katkára talán nem kell annyira vigyázni, ő egyelőre csak gyártja magának az elméleteket, és megelégszik napi egy sétával, de a Gabikát gondozó Júlia miatt lelkiismeret furdalásom volt. Ő ugyanis a szó szoros értelmében be van kerítve: ha egyszer átlépné a határt, hogy hazamenjen Kárpátaljára, már nemigen tudna visszajönni. Nos, a jelentkezésemet nagyon kedvesen, de visszautasították. A koromra való tekintettel. Gondolhattam volna. És arra persze nem tudtak ígéretet adni, hogy a gondozottjaimat sűrűn felkeresnék, hiszen, mint mondták (és ebben teljesen igazuk van) mindkettejükről, mármint Katkáról is meg Gabikáról is, gondoskodik valaki. De például Júliáról ki gondoskodik, ha egyszer csak összeroppan?

Mese nincs, egyelőre telefonügyeletet tartok. Tamással, ahogy azt teszem már jó ideje Elizával is, skype-on meg tudom beszélni a dolgokat, de Júlia… Azt sem tudom, van-e laptopja, vagy okos telefonja.

Majd kiokoskodom valamit.

Ha hosszú ideig össze vagyunk zárva a demenciával élő beteggel – és ez különösen érvényes az eddig nálunk ismeretlen helyzetre, a pandémiára, s annak folyományaként az önkéntes vagy hivatalos karanténra –, akkor komolyan számításba kell venni a gondozó kimerülésének, rosszabb esetben összeroppanásának a veszélyét. Ez természetesen fizikai- és lelkierő kérdése is. A gondozónak életbevágóan fontos ilyenkor megtalálnia azt az erőforrást, amelyből táplálkozhat. Ilyen a vallás, a hit. De erre senkit sem lehet „rábeszélni”, csak segíteni lehet, hogy megérezze, meghallja Isten bátorító, hívó szavát.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

A projekt keretében megvalósult a Lokális Interprofesszionális Protokoll (LIP) szakmai műhelymunkája, három helyszínen (Győr, Székesfehérvár, Hajdúböszörmény).

Interprofesszionalitás a szakmai műhelymunka szakemberei bevonásával Hajdúböszörményben

A segítségnyújtás folyamatában alapvető fontosságú a különböző szakmák megléte, illetve azok együttes jelenléte, de a résztvevők egyedi-szakmai kompetenciái nem elegendőek olyan komplex esetek kezelésében, mint a demens személyek életminőségének biztosítása.

A demenciával élő személyekkel így egyszerre több szakma képviselője is foglalkozhat párhuzamosan, akik a szakterületüknek megfelelő standardok alapján végzik munkájukat, ez azonban még nem jelent együttműködést.

Az együttműködés hatékonyabb segítségnyújtást tud biztosítani, úgy az egészségügy, mint a szociális terület szolgáltatásában. Vannak olyan esetek, amikor más szakterületek bevonására is szükség van a hatékonyság, az eredményesség érdekében, mint pl. rendőrség, bíróság, katasztrófavédelem, önkormányzat.

A szakmai műhelyen az interprofesszionális tevékenységgel a különböző szakmák képviselői közös kommunikáció és cselekvés során meglévő tudásukat összeadták, ezáltal a szakértelem megsokszorozódott a csoportban.

 

Click here to change this text