Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

72. rész – Helyzet van

 Magam is igyekeztem betartani a maradjotthon-t, csak a kis boltba szaladtam le 9 és 12 óra között a napi élelmet megvenni. Egyetlen egyszer késtem le a 12 órát, és már nem engedtek be. Egyszer meg (és erre rendkívül büszke voltam egy darabig) kérte tőlem az őr a bejáratnál a személyi igazolványomat, hogy valóban elmúltam-e 65 éves. Aztán, amikor beléptem a boltba, és hátra pillantottam, lekonyult a büszkeségem: láttam, hogy mindenkitől igazolványt kér. Na, mindegy.

Szóval egyik búbánatos maradjotthon-napon éppen főzicskéltem valami ehetőt, bár semmi kedvem nem volt enni, ugyanakkor igazán primitív dolog volna direkt éhen halni, szóval amint a konyhában tettem-vettem, megcsörrent a telefon. Júlia hangja volt az, de alig ismertem meg.

  • Ne haragudjon… – kezdte, mint mindig. – Gabika…
  • Megint megszökött?
  • Nem, dehogy. Nem szökött meg, csak… tombol!

Egy pillanatra elakadt a lélegzetem.

  • Azt akarja mondani, hogy tör-zúz?
  • Nem, azt nem… illetve csak néha… De attól félek, valami bajt tesz magában. Egyre ki akar menni! Hát ugye, betörte az előszoba ajtó üveg betétjét, meg a fürdőszoba tükrét. De nagyon félek, hogy kárt tesz magában. Minden nap kimegyek vele levegőzni… de a maszkot letépi az arcáról, és nem tudom odébb vonszolni, ha valakivel találkozunk az utcán. Mi lesz, ha megkapja?

Gyakran nehéz megállapítani, mi váltja ki a hirtelen, indokolatlannak tűnő hangulatváltozást a gondozottunknál, ami veszélyes helyzetet is teremthet. Amikor a begyakorolt napirend – amelynek ebben a stádiumban többnyire szívesen  alávetik magukat a demenciával élők, mivel az a biztonságérzetüket növeli – valami vis maior miatt felborul, erős reakcióra sarkallhatja a betegünket: dühös lehet, vagy erőszakkal akarja véghez vinni az akaratát. Ilyenkor a gondozónak fokozottan kell a saját viselkedésére ügyelnie, hiszen ő is „emberből” van, nehogy elveszítse a türelmét.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Demencia Információs Órák – beszámoló

  1. Július 8. – Jászberény

A mai nap témája az „Időskori táplálkozások, annak jelentősége, alkalmazása a demenciával élő személyek esetében”. Az anyag tartalma, terjedelme megfelelően illeszkedett az időtartamhoz, annak megtartásához, néhány nagyon okos praktikum és előkerült, pl.: hogyan lehet úgy teríteni, hogy esztétikus és mégis biztonságos legyen az étkeztetés. Előtérbe került az étkezések fajtája, egészséges ember és beteg ember étkeztetése, diéta, szondatáplálás lehetősége.

Az előadás és konzultáció diák mentén tartották, törekedve arra, hogy a témának megfelelően gyakorlati ismereteket is kapjanak a résztvevők. Néhány ételkártya fotó segített abban, hogy annak alapján a tápanyagot, kalóriát és hagyományos és korszerű étkezést is végig tudtuk beszélni.