Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

63. rész – Az igazmondás kérdőjelei

Boldogan bementem, bár már a küszöbön lefékezett az ijedelem, hogy mi van, ha fertőző vagyok, persze tudtomon kívül.

  • Annyira vártalak! – sóhajtotta Katka, és csillogó szemmel nézett rám – Tamás azt mondja, már ketten meghaltak, én vagyok a következő, ha nem vigyázok…
  • Ezt mondta?
  • Szerintem ezt! – bólogatott nagy meggyőződéssel, és úgy nézett Virágra, olyan erőszakos tekintettel, hogy az a szerencsétlen azt se tudta, hogyan legyen okos. – Vagy nem? Titkolod? – kérdezett rá még egyszer, és Virág csak hebegett-habogott.

Mert ha meghazudtolja Katkát, az hazugság. Ha megerősíti, akkor Katka zavarodott agyában mindenféle rémképek kavarognak majd, tán nem is tud aludni. Ó, kellett nekem ide jönnöm! – korholta magát, és szemmel láthatóan tőlem várta a megoldást.

  • Katka, drágám, tényleg járvány van… – kísérleteztem az igazsággal. – De aki nem megy ki az utcára, az nem kapja meg!
  • Csak az utcán van? Az aszfalton? Vagy a házak falán? Kérlek, mondd meg az igazat!
  • Nem tudom… – kezdtem volna a magyarázkodást, ám épp akkor pillantott Katka a tévére, amely náluk állandóan ment, s éppen abban a másodpercben mutattak egy szkafanderbe bújtatott embert, amint ezerrel spricceli az aszfaltot, és közben azt mondja, hogy a beton egy egész napig őrzi a vírust.

Ez letaglózott. Kínomban jobb híján elnevettem magam.

Téveszmén olyan tartalmilag hamis ítéletet értünk, amelyhez az érintett makacsul ragaszkodik.  A két leggyakoribb téveszme a meglopatásos és a téves azonosítás. Ez utóbbinak egyik jól ismert megnyilvánulási formája az, amikor saját környezetét másnak észleli („vigyetek haza!” – mondja otthon), vagy addig ismeretlen jelenséget irreálisan, nem a valóságnak megfelelően értelmez. 

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló a Székesfehérváron tartott DIÓ foglalkozásról

  1. július

A „Prehospitális – sürgős beavatkozást igénylő állapotok” témát dolgoztuk fel. A téma nagyon sok feladattevékenységet tartalmaz. A téma felépítése jó, hasznos, használható tudást, módszereket közvetít.

„Mikor van szükség mentőre, a mentőhívás lépései”

A csoporttagok ismeretei e témában megfelelőek voltak, közösen összegyűjtötték azokat az eseteket, amikor mentőt kell hívni. A tréner felhívta a figyelmüket az „Életmentő” applikációra, amely nagyon hasznos, jól használható, és a mentőhíváson túl segítséget jelenthet a szükséges elsősegély nyújtása során is.

„Elesés szindróma időskorban”

A feladattevékenység tartalma már több esetben szóba került, azonban szükséges így is az összefoglalás. Az akadálymentes közlekedés biztosítása feladat esetében csak utalás történt arra, hogy a következő alkalommal bővebben fogunk beszélni róla.

„Félrenyelés…..”

Ennél a feladattevékenységnél az applikáció által használt – a félrenyelés súlyosságától függő – teendőkön mentünk végig. Tartalmában nem különbözik a tematikában leírtaktól, de kicsit logikusabb. a felépítés.

Mi a teendő, ha

  • a beteg eszméleténél van, köhög,
  • a beteg nem tud beszélni illetve köhögni,
  • a beteg eszméletlen?

„A fulladás jelei”

A témánál fontos kiemelni, hogy már ismert betegség esetén a hozzátartozó rendelkezik ismeretekkel arra nézve, hogy a fulladás és a hozzá kapcsolódó egyéb tünetek esetén mi a teendője. Így arra helyeződött a hangsúly, hogy az először fellépő fulladásos tünet esetén mi a teendő

„Lázas állapotok, lázcsillapítás”

A csoporttagok megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a témában, elég volt csak említés szintjén kezelni a feladatot.

 „ Kiszáradás veszélye”

A kiszáradás tüneteire, azok felismerése kapott nagy hangsúlyt, mert egy következő alkalommal az étkezés témában részletesen tárgyalni fogjuk a folyadékpótlás szükségességét és a módjait.

„Hypotermia…”

Hosszabban foglalkoztunk vele, mert erről eddig még nem beszéltünk – és a biztonság témakörnél sincs rá utalás – így a megelőzésre és a tünetek felismerésére is ki kellett térni.

„Alapszintű újraélesztés”

Kontakasszisztens vállalta a bemutatását. Ismeretei szerint a laikus újraélesztés menetéből kivették a befúvást, így ennek megfelelően közvetítette az ismereteket. Nagyon didaktikusan, érthetően magyarázta és mutatta be az újraélesztés lépéseit, megfelelően alkalmazta az ismétlést, ahhoz, hogy az ismeretek rögzülhessenek.