Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

59. rész – Az első lépés

Ott tipródtunk az Idősotthon kapujánál, hogy melyikőnk költöztesse be Borbálát. Én amellett kardoskodtam, hogy Bence menjen vele, de Bence majdnem rosszul lett, annyira szorongott.

  • Akkor megyek vele én – mondtam, érzésem szerint igen határozottan.
  • Nem, az nem jó – így Bence. – Azt fogja hinni, hogy végképp elhagytam…
  • Az lehet. Akkor menjen maga, Bence, csak szedje kicsit össze magát. Borbála végképp magába fog roskadni, ha látja magán a kétségbeesést.

Közben Borbála kétszer is kinyitotta a kocsi ajtaját, és kiszállni készült.

  • Maradj még egy percet, kérlek, amíg megbeszéljük…– nyögtem, de valószínűleg nem valami meggyőzően, mert Borbála nagy lendülettel újból ki akart lépni a kocsiból, és majdnem baleset lett a vége, mert a biztonsági övet nem kapcsolta ki. (Nem tudta kikapcsolni…)
  • Istenem, Istenem… – hebegte Bence. – Forduljunk vissza, kérem, forduljunk vissza!

Rámeredtem.

  • Ezt nem mondja komolyan!

Bence már olyan sápadt volt, hogy azt hittem, tényleg rosszul lesz.

  • Tényleg nem mondtam komolyan – dörmögte eltökélten, aztán kivette a két bőröndöt a csomagtartóból, és elindult a kapu felé.

Kisegítettem Borbálát a kocsiból, megfogtam a kezét. Lassan utolértük Bencét.

Ha Bence időben kéri az önkormányzattól, illetve a körzeti orvostól gondozó segítő közreműködését, könnyebb dolgunk lett volna – legalább is a kirendelt segítő munkaköri leírása szerint: „Segíti az ellátottat a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. Együttműködik az előgondozást végző személlyel. Szükség esetén segíti a bentlakásos intézménybe való beköltözést. A gondozó munkája során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.” 

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló a 2020. március 11-én Győrben tartott 6. DIÓ foglalkozásról

Téma: „Az otthoni ápolás-gondozás feltételeinek megteremtése, lehetőségek”

A szituáció meghatározásánál fontos, hogy nem csak a ruhák sorrendjének kiválasztása jelent problémát, hanem a betegség előre haladásával a ruhák egyedül történő felvétele is.

Probléma lehet, hogy a hozzátartozónk ragaszkodik egy-egy ruhadarabjához, nem akar mást felvenni. Jó módszer az, hogy amennyiben ebből a ruhadarabból több beszerezhető, úgy az megoldást jelenthet a problémára.

Felvetették, hogy mit tegyenek, ha egy-egy este semmiképp nem tudják levetkőztetni a hozzátartozójukat. Megoldásként az körvonalazódott, hogy ha ez csak néha fordul elő, akkor inkább hagyjuk a nappal is viselt ruhában lefeküdni, mint azt kockáztassuk, hogy düh-reakciót váltunk ki és ezzel az éjszakai pihenést kockáztatjuk.

Táplálkozás feladattevékenység, a műfogások feladattevékenység valamint a segédeszközök feladattevékenység is szóterítéken volt az alkalmon. Ez utóbbi feladattevékenységnél meghatározott feladatok és módszerek már átbeszélésre kerültek a tárgyi feltételek feladattevékenységeknél, az ott használható segédeszközök kapcsán.

A szakápolással kapcsolatban kevés ismerettel rendelkeztek a csoporttagok. A gondozásról szóló rész lezárásaként, aktualitása miatt szó volt a koronavírus miatti teendőkről a demenciával élő hozzátartozók ellátása vonatkozásában. (Mivel elkerülhetetlen a közeli kontaktus, ezért fontos az ápolást végző saját védelme – pl. ne ő járjon boltba stb. Kiemeltem annak fontosságát is, hogy vészfogatókönyvként arra is megoldást kell találni, hogy ki látja el a demens hozzátartozót az ápoló esetleges betegsége esetén.)

A foglalkozás utolsó negyed órájában a városban működő Alzheimer Café vezetője volt a vendég. Érdeklődést felkeltően mutatta be a Café működését.

[/cm