Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

57. rész – A döntés

Hosszú idő eltelt azóta, amióta abban az Otthonban körülnéztünk, ahol a súlyos alzheimeres asszony lett volna Borbála szobatársa. Most felszabadult egy egyágyas szoba. Bence bement, alaposan körülnézett, és attól eltekintve, hogy nyáron valószínűleg nagyon meleg lesz odabent, mindent rendben talált.

Másnap Borbálát is magával vitte. Kérdeztem, hogy menjek-e velük, de Bence nem akarta, hogy esetleg befolyásoljam őket a döntésükben. Pedig Isten látja lelkemet, eszembe se jutott volna. Ez olyan nagy horderejű döntés, hogy senki nem vállalhat felelősséget akár pro, akár kontra.

Most türelmetlenül vártam a jelentkezésüket.

Végre megcsörrent a telefon.

Bence egyre a torkát köszörülte, nem tudott megszólalni. Majd Borbála hangját hallottam, amint noszogatja, hogy adja oda neki a telefont.

  • Halló! Halló!
  • Igen, Borbála, itt vagyok, mondjad!
  • Halló! Halló!

Aztán csend. Kis idő múlva ismét Bence krákogását hallom, aztán:

  • Eldöntöttük. Bemegy…

Amikor az alzheimeres beteget addig gondozó családtag egyedül már nem képes a beteget ellátni, kérelmezheti gondozó segítő közreműködését! Sok oka lehet, amiért ezt Bencéék kihagyták. „A gondozás keretében a gondozó segítő kapcsolatot alakít ki, és tart fenn az ellátottal. Az orvosi előírás szerint alapvető gondozási, ápolási feladatokat lát el. Közreműködik a személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartás ellátásában. Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában. Részt vesz az egyéni és csoportos szabadidős programok szervezésében.

 

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

A projekt keretében megvalósult a Lokális Interprofesszionális Protokoll (LIP) szakmai műhelymunkája, három helyszínen (Győr, Székesfehérvár, Hajdúböszörmény).

A székesfehérvári szakmai műhelymunka keretében a szakemberek arra kereték a közös válaszokat, hogy a demencia stádiumainak függvényében milyen szociális szolgáltatásokat, ellátásokat vehet igénybe a demenciával élő idős személy?

 A demenciával élő személyek sorsának kimenetele függ a betegség jellemzőitől, a gondozó személyétől, a család kapacitásától, az elérhető egészségügyi és szociális ellátástól.

A hatályos jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel Székesfehérváron a szociális ellátás területén az alábbi ellátások elérhetőek:

  • pénzbeni ellátás-ápolási díj (ha a gondozó családtag otthon marad a demenciával élő hozzátartozójával)
  • szociális alapszolgáltatás keretében: étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés.
  • szakosított ellátás keretében: időskorúak gondozóháza, ápolást, gondozást nyújtó intézmény.

A különböző szociális szolgáltatások igénybevételét meghatározza az demencia súlyossága, a családi háttér, a szolgáltatások kapacitása.

A betegség kezdetén a hozzátartozóban felmerül, hogy jó lenne társaságot, elfoglaltságot találni az idős embernek, amíg a családok fiatalabb tagjai dolgoznak. Ezt a célt szolgálja az idősek nappali ellátása. Az aktívabb, motiváltabb időseknek nagyon jó lehetőség az idősek klubja, hiszen itt a közösséghez csatlakozva egészségük kevésbé gyorsan romlik, illetve mentális állapotuk tovább megőrizhető, lassítható a szellemi hanyatlás a tevékenységek által is.

Amennyiben az idős ember nem motivált az otthonából közösségbe kimozdulni, vagy nem megoldható az oda eljutása és még jó általános állapotban van, akkor lehetőség van a szociális étkeztetés igénylésére.

Állapotromlás esetén a házi segítségnyújtás igénybevételével biztosítható az idős embert otthoni önálló életvitelének fenntartása. A házhoz kijáró gondozónők segítenek ápolási, gondozási feladatokban, valamint ügyintézésben, bevásárlásban, takarításban, személyi higiéné ellátásában.

Mindannyiunk (beteg, családtagok, szakemberek) célja, hogy az idős embereket minél tovább megtarthassuk otthonukban a szociális ellátások ezen szintjei és lehetőségei által. A betegség előrehaladtával a hozzátartozónak döntenie kell, hogy feladja munkáját és ápolja demens családtagját, ápolási díjat vesz igénybe vagy intézményi elhelyezést kér.

A döntést nem könnyű meghoznia a családnak érzelmi és anyagi okok miatt sem. Ebben az esetben fontos a család és a háziorvos közötti együttműködése, a háziorvos véleményének kikérése.

Székesfehérváron a szociális alap-, és szakosított ellátások elérhetőek a demenciával élők számára.

Az alapellátás keretében a demenciával élők nappali ellátása nem biztosított. Jelenleg az enyhe fokú és közepesen súlyos fokú demenciával élők igény esetén az idősek nappali klubját vehetik igénybe.

A házi segítségnyújtásban is gyakran előfordul az ellátási kapacitás hiány miatti várakozás.

A szakosított ellátásban az idősek gondozóházában és az idősek otthonában is várólista van, a várakozási idő egy-másfél év!