Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

48. rész – Erre nem számítottunk

Sosem értettem, miért kezdi úgy a vallásos ember az ígéretét, hogy „ha Isten is úgy akarja”, megteszem, odamegyek, stb. Nos, ez alkalommal mégis úgy kellett volna kezdenem, hogy ha Isten is úgy akarja, Júlia hétfőn elkíséri Gabikát a családorvoshoz. De Isten nem úgy akarta, hanem úgy, hogy előző szombaton éjjel Gabika heves fájdalmakra ébredjen, és hangos sikoltozás közepette felverje álmából a mélyen alvó Júliát.

Amikor szegény Júlia végig tapogatta Gabika hasát, és a bordái közelébe került, Gabika éktelen lármát csapott.

Júlia egyenest a telefonhoz caplatott, és felhívta az ügyeletes orvost. (Eliza gondosan felírt minden elképzelhető telefonszámot.) Az orvos zsörtölődve ugyan, de rögvest felkelt és a megadott címre hajtott.

Megvizsgálta Gabikát, nagy adag fájdalomcsillapítót spriccelt belé, és másnap reggelre beirányította a János-kórház gasztroenterológia osztályára.

  • Ott majd megmondják magának, mit kell tennie. Készítsen be neki – fordult Júliához – mindent, amire szüksége lehet.

Gabika csak a szemét meregette, igyekezett halkan nyögni, mert bár nem egészen értette, mi a helyzet, az orvos jelenléte tisztelettel töltötte el. Aztán a fájdalomcsillapító megtette a magáét, és Gabika azon ültében elszenderedett.

Több kiadvány és internetes oldal foglalkozik ennek az immár  népbetegségnek nevezhető kórnak az ismérveivel, és segít a rászoruló betegeknek és gondozóiknak. Az INDA (Interprofesszionális Demencia Alapprogram) két programot indított: az első, a demenciával kapcsolatos interprofesszionális szolgáltatások megalapozása 2014-ben indult a szakemberek számára, míg a második a szolgáltatások adaptációja: tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül címet viseli. A bonyolult címek ellenére a pályázatok keretében elkészült kiadványok, valamint az interneten naprakészen megjelenő hírek és tájékoztató anyagok világos, gyakorlati tanácsokat adnak a különböző élethelyzetekre.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Demencia Információs Órák – beszámoló

  1. Január 8. – Jászberény

A szociális szolgáltatások rendszere nagy érdeklődésre tartott számot. Ez nagyon jól működő kapcsolat, hiszen a résztvevők számára olyan információ kerül átadásra, amely érdeklődésre tart számot.

A kontaktasszisztens felvezette a foglalkozást, néhány technikai információt megosztott a résztvevőkkel, mindenkinek boldog újévet kívánt. Az induláskor visszatekintettünk az elmúlt foglalkozásra, valamint az eltelt időszak – megélt saját élményekre, mint segítő családtag tevékenységekre, hogyan teltek az ünnepek, hogyan tudták bevonni a demenciával élő személyt a készülődésre. Egyéni megnyilvánulások történtek, melyek már egyre bátrabbá váltak, egymás előtt könnyedébben megnyíltak.

A mai nap témája: A szociális alap és szakosított szolgáltatások rendszere, valamint a kommunikáció a demenciával élő személlyel.

A prezentációban törekedtek arra, hogy az előzetesen jelzett kérdésekre adjak választ, annak bővebb kifejtése történjen meg (házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés igénybevételének lehetősége, idősek otthonának szolgáltatási elemei)

A kommunikációt minden foglalkozáson valamilyen formában érintjük, ezért ezen az alkalmon kicsit rövidebbre sikeredett ezzel a témával való információcsere. Szemléltetésként egy nagy méretű plakátot hozott magával a tréner, amely a kommunikációs visszajelzésekről szólt, hogyan kommunikáljunk a demenciával élő idős személlyel, akadályok leküzdésére milyen módszereket tudnak alkalmazni.

Ismertetésre került több hazai bentlakásos otthon bemutatkozó filmje, annak elérhetősége, valamint honlapok, melyek az idősek otthonait bemutatja országosan, valamint megyei szinten és fenttartói típusként.

Fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a DIÓ program országosan tovább folytatódik majd, akkor az érdeklődés alapján fontos lesz, hogy a témában igen jártas szakember tartsa a foglalkozást, hiszen hiteles és pontos információt igényelnek a résztvevők.