Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

43. rész – Katka első diagnózisa

Bizonyos pillanatokban az ember erős késztetést érez az imára. Így voltam akkor, amikor sokadik alkalommal kíséreltem meg, hogy végre orvos is lássa Katkát. Első lépésben ahhoz a híre szerint jó neurológushoz jutottunk be, akihez a már említett zökkenőkön át vezetett az út. Az orvos megállapította, hogy enyhe fokú demenciáról van szó, amelyet szeretettel, a környezet –  értsd férj, két felnőtt gyerek, egyéb rokonok és barátok – odafigyelésével és a betegség elfogadásával lehet fékezni.  Amikor rákérdeztem, hogy vannak-e esetleg tippjei, amelyek jobban mozgásban tartják azokat az agysejteket, amelyek ennek a betegségnek a folyományaként vagy előzményeként sérülnek, visszakérdezett: sejtedzésre gondol? Bámultam rá, mint borjú az újkapura, mert idegességemben nem értettem a szót. Sejtedzésre? – ismételte meg a szót, és akkor leesett a tantusz. Igen, igen! Hát jó – mondta némi elnéző iróniával, hogy még ezt is neki kell a szánkba rágni. Ne hagyjuk unatkozni, fejtsen keresztrejtvényt, olvasson, nézze a tévét, végezze a rendes napi teendőit, és főleg beszélgessen, beszélgessen! Aztán felírt kétféle gyógyszert.

Ebben a stádiumban a beteg még önálló életvitelre alkalmas, de ha azt tapasztaljuk, hogy a napi feladatok némelyike nem jut eszébe ne tegyünk érte szemrehányást. Ha éppen az ápoltunk ragaszkodik bizonyos feladatokhoz vagy programokhoz, az ő akaratának vagy vágyának igyekezzünk eleget tenni akkor is, ha ez nekünk esetleg több fáradságba kerül, mintha nem segítene. Főleg a házimunka ilyen, hiszen a begyakorolt, évtizedes rutin sokáig működik! Mindig köszönjük meg a segítségét!

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló a 2020. január 8-án Győrben tartott 4. DIÓ foglalkozásról

A szociális szolgáltatások anyagrésznél a foglalkozáson érintették a szociális támogatások közül azokat, amelyek a demenciával élő személy ellátása kapcsán adekvátak lehetnek (ápolási díj, közgyógyellátás, 18 év feletti tartós beteg személy ápolását végző számára megállapítható települési támogatás). Az alkalmon a DIÓ valamint az Alzheimer Café-k különbözőségének részlezetésére is sor került.