Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

03. rész – Valaki bejár a lakásba

A szomszéd néni nemrég múlt nyolcvan. Becsöngetek hozzá. Mindent zár, a kertkaput és a lakásajtót is. – Miért tetszik mindent bezárni, hiszen nappal nem kell. Mi úgyis figyelünk Gabi nénire! Kérdezem, miért hívott. Becsoszog a kamrába, mutatja a földön a két kilós Ariel mosóport: – Látod ezt? – Látom. Bevigyem a fürdőbe? – Dehogy is! Én 5 kilósat vettem. Most hogy lehet itt ez a két kilós? – csóválja a fejét. Nem érti. Én sem. – Gabi néni, az biztosan egy másik mosópor volt, vagy… – Hát ez az! – böki ki diadalmasan. – Hát ez az! Az a semmirekellő, az cserélte ki, tudod? – Kicsoda? – Hát a Kata. Aki bejár ide, amikor én nem vagyok itthon. – Nem ismerem – mondom megtörten, mert hirtelen nem tudok mit mondani. Az egyetlen lánya Ausztráliában él, ő meg itt, egyedül.

E-mailt írok a lányának, hogy mihelyt tud, jöjjön. Addig próbáljuk megoldani, hogy valaki mindig nézzen rá. Én reggelente felöltöztetem, az Otthonból jön érte a kocsi, beviszi, délben meg haza. Már várja az a szomszéd, aki a délutánt elvállalta. Addig is…

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

 

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

A Demencia Információs Órák harmadik alkalmán a résztvevők részletesen hallhatnak az alábbi témáról.

A demenciával élő személy betegségéből kifolyólag láthat, ízlelhet, hallhat, érezhet olyan dolgokat, melyek nincsenek jelenek /például gázszagot érez, hangokat hall, bogarakat vagy egyéb rovarokat, állatokat, vagy már elhunyt hozzátartozókat, de akár betörőket is láthat, de azt is hiheti, hogy őt folyamatosan mérgezik a mennyezeten keresztül a szomszédok/. Ilyenkor ingerültté, idegessé, agresszívvé válhat. A személyiségbeli változások egyre súlyosabbakká válhatnak. Fenyegetőzhet, lopással vádolhat másokat, szitkozódik, rugdalózik, kapálózik, harapdál, sikoltozik, illetve magához szorít tárgyakat.