Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

29. rész – A baj csőstül jön

Amint hazaértem, Eliza hívott. Már csak ez hiányzott, dohogtam magamban, ám amint megláttam a skype-on az agyonsírt szemét, és meghallottam a vékonyka, szinte nyivákoló hangját, megszántam.

  • Akkor most mondd el szépen, nyugodtan, hogy mi a helyzet… – biztattam.
  • Anya megszökött… pedig már mindent zárunk, hidd el! És fél napi keresés után megtaláltuk a… rendőrségen! De addig… ne tudd meg, mit álltunk ki. A nagyobbik gyerekemet idegességemben úgy megráztam, hogy a feje a falnak ütődött… Mert hogy ő volt az ügyeletes…
  • Mi volt? Ügyeletes?!
  • Igen, az, igen, igen. Le kellett mennem vásárolni, és rá bíztam, hogy zárja be utánam az ajtót. De elfelejtette. És fél napig kerestük szegényt! Mármint anyut.
  • De nem lett semmi baja, ugye?
  • Nem, hála Istennek.
  • És a hogyhívják… az a magyar lány?
  • Egy hete beteg. És a férjem… a férjem el akar válni! – robbant ki belőle a végén, aztán kikapcsolta a skype-ot.

Ott ültem magamba roskadva. El sem tudtam képzelni, mit lehet ilyen esetben tenni. Aztán felkaptam a táskámat, és elrohantam az Otthonba, Csillához.

A szakember – jelen esetben a mentálhigiénés szakember – maga is azt javasolja, hogy a gondozó időnként ossza meg a családtagjaival a beteg felügyeletének terhét. Ha nincs felnőtt családtag, aki ebbe a szolgálatba bevonható, gyerekekre is támaszkodhatunk, de csak jól körülhatárolt esetekben. Ha nagy vonalakban már beavattuk a nagyobbacska gyerekeket a betegség tüneteibe, az még nem jelenti azt, hogy minden szempontból rájuk lehet bízni a gondozottunkat. A 10-12 éves gyerekek legtöbbjének a figyelmét könnyen eltereli egy telefonhívás, az abbahagyott játék folytatása utáni vágy, vagy akár csak az, hogy éhes, és kimegy a konyhába. Ezalatt a demenciával élő nagyapa vagy nagymama, ha az elkóborlás a tünetei között szerepel, egyszerűen kisétál az ajtón, ha az nincs kulcsra zárva.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Székesfehérváron a DIÓ alkalmak 2.témája: a JOGVÉDELEM volt.

Problémapontok: gondnokság alá helyezés, tartási szerződések etikája, pénzkezelés, GPS karkötő, időskori abúzus jogi vonatkozásai

Tekintettel arra, hogy a csoportban nem volt jogász végzettségű szakember a Jogvédelem témaköre a gyakorló szakemberek sok éves tapasztalatainak alapján, és természetesen a hatályos jogszabályokat figyelembe véve került feldolgozásra.

Különböző szempontok alapján vizsgáltuk a demenciával élő személyek jogi segítését.

Tapasztalat alapján a családtagok szerencsés esetben tudják, hogy jogi kötelezettségeik vannak, de ezt eltérően értelmezik, időnként saját felelősségüket csökkentve.

 A demenciával élő személy a diagnozis felállítása után, belátási képessége birtokában megszabhatja hogy mi történjen vele, ki gondoskodjon róla, vagyonáról, ki tegyen egészségügyi nyilatkozatot, cselekvőképességének később bekövetkező korlátozottsága, illetve elvesztése során.

A gondnokság alá helyezést alapvetően bárki kezdeményezheti.

Click here to change this text