Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22. rész – Itt mindenki beteg!

Borbála a tenyeréről pár perc alatt leszedte a ragtapaszt, majd, amikor Bence többszörösen bebugyolálta a sebet, idegesen tépdesni kezdte róla a kötést. Bence ezt pár nappal a kis baleset után, az orvosi váróban mesélte, és mutatta helybéli várakozóknak a lassan elmérgesedő sebet. Remélem, a doktor úgy bekötözi és fertőtleníti, hogy a feleségemnek nem sikerül leszednie – mondta bizakodón.

Behívták őket. Én megvártam, hogy kijöjjenek az orvostól. Borbála kezén szép, szakszerű kötés virított. – Ha nem nyúlok hozzá – kezdte büszkén –, akkor… – de nem tudta folytatni, bólogatva tette hozzá: Megígérte! Bence mosolygott, gratuláltunk Borbálának. A rendelőből kifelé menet megbotlott egy beteg hátizsákjában, amely a szék mellett, a földön hevert. A hátizsák tulajdonosa ráripakodott, hogy miért nem néz a lába elé, és miért rugdossa a más holmiját. Borbála szemöldöke kérdőjellé görbült, úgy nézett ránk. – Kérem, ne haragudjon – mentegetőzött Bence. Tudja, a feleségem… – Ha azt akarja mondani, hogy beteg, hát kérem, itt mindenki beteg – zsörtölődött az asszony, és látványosan hátat fordított nekünk. Borbála csak nézte, és nem értette, mi baja.

A kívülállók (nem szívesen használjuk a társadalom szót, mert az mindenkire nézve megbélyegző lenne) többnyire tudva-tudatlanul elutasítók a beteggel szemben, főként akkor, ha olyasmi történik, ami a kívülálló számára kellemetlen, vagy ha maga a kívülálló is rossz lelkiállapotban van. Az ilyen távolságtartást, rosszabb esetben durva vagy elutasító magatartást kiváltó jegyet stigmának hívjuk. Megbélyegzés ez a javából. Sajnos, a stigma árnyéka a családtagokra is rávetülhet.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló – Demencia információs Órák – Tiszaalpár

Időpont: 2019. október 10.

Az alaphangulatot ma a 90 perc aktualizálta, illetve a labdarúgás. ezen a pályán játszunk és passzoljuk egymásnak a labdát, nincs piros lap, nincs sárga lap – viszont van közös cél, egy megnyert mérkőzés. Nagyon jól működött az első perctől kezdve.

A résztvevők között nagyobb létszámban voltak, akik jelenleg gondoznak, illetve érdeklődőként voltak, később fognak gondozni demenciával élő személyt, kis arányban voltak, akiknek már idősek otthonában él a családtagja.

A foglalkozás végén a körkérdés, Ki mit visz el a mai napon ? , az alábbi egy szavas válaszok érkeztek: szeretet, tolerancia, nyugalom, ismeret, hangulat, pszicho-fittnesz, lazítás, lelki béke, önvád, fekete macska, gól, alkalmassá válás, jobb lett volna előbb.

 

Korábban működött Alzheimer Café a településen, jelenleg nem – s ez a program viszont ezáltal nagyobb érdeklődésre tarthat számot.