Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

19. rész – Nem volt egyszerű…

Elizától végre nyugodt és derűs levelet kaptam! Egy magyar családból származó kedves és szelíd lány, Nathalie, immár napi négy órában foglalkozik Gabikával. Volt valami megnyugtató a hangjában, a türelmében, és – túlzás nélkül mondható, amint Eliza írja –, a Gabika iránti szeretetében, ami szinte egész napra elég volt. Még Pietro is vidámabb lett, és megbékélt a helyzettel, pedig Eliza szerint már a család széthullásától kellett tartani, mert az édesanyja keményen próbára tette a türelmüket. Néha naphosszat sírt, mert elhagyottnak érezte magát, de volt, hogy egészen jól eljátszott az unokáival. Kedvenc játékuk a dominó lett, bár a szabályokat Gabika nem igazán vette figyelembe, így a kisfiúk időnként megdühödtek, és nem voltak hajlandók tovább játszani. Amikor például a négyeshez Gabika hatost illesztett, Eliza biztatta őket, hogy folytassák, mintha mi sem történt volna. Elmagyarázta, hogy a nagymamájuk nem akar csalni, csak éppen nem tudja megkülönböztetni a négy kis fehér gombócot a hattól. Legyenek vele elnézőek. Így, ha a kisebbik tévedett, a nagyobbik csak annyit mondott: te nem vagy nagymama!

 

A demenciával élő személy ellátása a legtöbb esetben otthon kezdődik, hiszen gyakran hónapok, akár évek is eltelnek, amíg a család, vagy egy hozzátartozó sejteni kezdi, hogy nem az öregedés egyszerű folyamatáról, velejáró tüneteiről van szó. Ilyenkor némelyik család pánikba esik. Ha a beteggel egy fedél alatt élők még aktívak, dolgoznak, a gondozás komolyabb anyagi hozzájárulás nélkül szinte megoldhatatlannak tűnik. Olyan családban, ahol több nemzedék él együtt – még ha csak ideiglenesen is –, a beteghez legközelebb álló családtagnak gyakran még a többiekkel is meg kell vívnia a harcát.

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Az innovatív Demencia Információs Órák (DIÓ) keretein belül a hozzátartozók egységes tematika alapján, 2019. októbertől 12 hónapon keresztül, szakemberek irányítása mellett szerezhetnek ismereteket a projektmegvalósítással érintett településeken. Az élethelyzetekre való adekvát reakciók elsajátítása mellett a prevenciós technikák alkalmazása kerül a képzés középpontjába.

Beszámoló a 2019. október 29-én Győrben tartott első DIÓ foglalkozásról

Mivel a csoport nagy része hosszabb idő óta lát el gondozási feladatot a demenciával élő hozzátartozója mellett, így a „Kiből lesz laikus gondozó” témakör már köztük a „hogyan történt” visszagondolást inspirálta. Általános, hogy a helyzet állította őket a feladat elé és a tudatosság helyett nagyrészt a kényszer dominált. Mivel ilyen nagyszámú a már gondozó résztvevő, ezért a feladatokat és a módszereket a jelen helyzetükre alkalmazhatóan kellett közvetíteni.