Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

17 .rész – Nincs magyarázat

Nagyon dühös vagyok. Kárónak befelé menet odavetem, hogy majd holnap, de tudom, hogy holnap is közbejön valami. Julcsi kint bámészkodik, szólok, hogy jöjjön be. Addig is lekezelem Papika térdén a kis horzsolást. Nem is értem, hogyan szakadhatott el a nadrágja.

  • Figyelj, Papika – kezdem a beszélgetést nagy ártatlanul, mert nekem meggyőződésem, hogy lehet vele értelmesen beszélni. – Mi történt? Hogyan szakadt el a nadrágod?
  • Valami belemászott – feleli ő, és elkapja rólam a tekintetét. – Éreztem, hogy mászik… belül, tudod? Belül.
  • De miért mentél ki a boltból?

Összeráncolt szemöldökkel néz rám. Haragszik, vagy csak gondolkodik? Nem válaszol, megismétlem a kérdést.

  • Kimentem, mert – mondja, és leviszi a hangsúlyt.
  • Ez nem válasz, Papika! Miért mentél ki a boltból?
  • Ott mászott belül a nadrágomban – mondja meggyőződéssel.
  • És gondoltad, hogy…
  • Hogy az utcán levetem a nadrágomat… ja, nem. Nem is tudom – teszi hozzá töprengve, és megsajnálom, mert olyankor mindig megsajnálom, ha elakad.

Már Julcsi is ott áll mellettünk.

  • Szerintem egyszerűen csak kiszökött. Mindig szökdös.
  • Azért kell vigyázni rá, te nagyeszű! Tőlem miért nem szökik el, meg anyától se? He?

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Látogatási feljegyzés – Tiszaújváros II.

 Adaptációs látogatás – Demencia Információs Órákkal (DIÓ) kapcsolatos tudásmegosztás

 Látogatás rövid összefoglalója:

A szakmai vezető elmondta, hogy a településen a demenciával élőket támogató külön program és szolgáltatás még nincs. Az idősek klubjában folyó foglalkozások egyben az Alzheimer kórhoz kapcsolódó témafeldolgozást és foglalkozásokat is lehetővé teszi jelenleg. Terveik között szerepel, hogy közvetlenül a demenciával élő személy gondozását támogató programokat építsenek be a szolgáltatásaik palettájába, ez lehetne a hozzátartozói felkészítő fórum, mint lehetőség. Ennek következtében a támogató környezet segítő képessége és mentális teherbírása is erősödne. A beszélgetés közben már a megvalósítás lehetőségét is felvázolták.

Nagyon érdeklődőek voltak a szakmai anyagok tekintetében. A https://demencia.hu/ oldalon elérhető és letölthető szakmai anyagokból a helyi szakemberek elméleti és gyakorlati szinten is új ismeretekhez juthatnak. A laikus segítőknek, demenciával élő személyek hozzátartozóinak is szolgálnak hasznos információkkal a honlapon. Az oldal egyszerűen elérhetőnek, kezelhetőnek és áttekinthetőnek találták. A „Nefelejcs” sorozatot szakmailag hasznosnak ítélték meg, ami könnyen érthető az olvasó számára.

A Demencia Információs Órák (DIÓ) felépítése, megvalósítása konkrétan érdekelte őket. A 12 alkalom tematikáját ismertetve szakmai szemmel értékesnek találták, egyben a hozzátartozó mentális támogatását és gondozását fontosnak ítélték meg.  Szívesen látnák a településen az INDA program részben vagy egészben történő megvalósítását. Nyitottak a DIÓ program megvalósítására.