Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

12. rész – A (pillanatnyi) megoldás

Folytatom a levelet, tanulságos!

„… Tudtam, hogy a férjemet nem szabad a munkahelyén zavarni, mégis felhívtam. De  lecsapta a kagylót… Nincs benne semmi együttérzés! Erre áthívtam a szomszédot, hogy segítsen. Az öregúr egészen felvidult, hogy szükség van rá. Előszedett egy feszítővasat meg még két másik szerszámot, és buzgón kocogott utánam. Ahogy beértünk a házba, lelohadt a lelkesedésünk, mert a fürdőszoba ajtó tárva-nyitva volt, de anyukámat nem találtuk sehol. Megint bőgtem egy sort. A bácsi sürgetett.

  • Gyorsan, szedjük a lábunkat! – kiáltotta, és már szaladt is kifelé az utcára, én persze utána.

Az első keresztutcánál, ahogy jobbra-balra nézelődtünk, a távolban felfedeztük anyukám alakját. Csupán két fiatalt láttunk arrafelé bóklászni, odakiabáltuk hát nekik, hogy állítsák meg azt az ősz hajú nénit, és mutogattunk anyukámra. Rendesek voltak, rögtön utána szaladtak, és megfogták a karját. Közelebb érve láttuk, hogy vadul hadakozik, és az egyik fiúnak a fejére csap a retiküljével. Nagyon szégyelltem magam, de boldog voltam, hogy megtaláltuk.

A továbbiakról később!

Szeretettel:

Eliza

 

A „Nefelejcs” című novella-sorozat fő témájához kapcsolódóan, a projekt céljaival összefüggésben megvalósuló intézményenkénti önálló és közös munka eredményeként, a konzorcium a következő szakmai tevékenységet, eseményt valósította, illetve valósítja meg:

Sajnos, a lakosság jelentős része nem, vagy kevés információval, ismerettel rendelkezik a demencia-tünetegyüttesről, a betegség kialakulásáról. A betegséget jellemzően nem a tünetek megjelenésének korai szakaszában ismerik fel, ami a hozzátartozók és/vagy az egészségügyi szakemberek (pl. háziorvosok) demenciával kapcsolatos hiányos ismereteiből is fakadhat.

A demenciával élők és hozzátartozóik, gondozóik segítése egyértelműen többszereplős feladat. A kór felismerése, az állapotromlás lassítása, az életminőség megőrzése, az áldozattá válás (fizikai erőszak, bántalmazás, rablás, kifosztás vagy csalás) megakadályozása eredményesen csak több szakterület együttműködésével lehetséges. Ezt az együttműködést segítheti elő az INDA projekt keretében megvalósításra kerülő lokális interprofesszionális protokoll (LIP) kialakítása, amelyhez azonban először szükséges felmérni a demenciával érintettekkel közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerülő szakemberek együttműködésének jelenlegi szintjét. A LIP a települések szintjén a későbbiek folyamán segítheti – és felgyorsíthatja –a professzionális szereplők együttműködését, főképp egy-egy gyors intézkedést követelő, sürgős eset megoldásában.